Cuprins sinteze teoretice istorie:

Autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc
Secolul XX între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice
Constituțiile din România – Evoluția
Constituțiile din România – Constituția din 1866
Constituțiile din România – Constituția din 1923
Constituțiile din România – Constituția din 1938
Constituțiile comuniste din România – Constituția din 1948
Constituțiile comuniste din România – Constituția din 1952
Constituțiile comuniste din România – Constituția din 1965
Constituțiile din România – Constituția din 1991
Statul român modern – de la proiect politic la realizarea României Mari (sec. XVIII-XX)
România postbelică. Stalinism. Național-Comunism și disidența anticomunistă
Spațiul românesc între diplomație și confict în Evul Mediu
România și concertul european – de la criza orientală la marile alianțe ale secolului al XX-lea
România în perioada Războiului Rece

Cuprins modele de subiecte istorie:

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
Evoluția Principatelor Române, respectiv a României în secolele XVIII – XX
Sistemul constituțional în România
Constituțiile românești
Constituțiile României în epoca modernă și contemporană
Proiectele politice românești din secolele XVIII-XIX și înfăptuirea lor
Proiecte politice din epoca modernă
Statul român modern
Evoluția statului român modern
Realizarea României Mari
România postbelică
România în perioada postbelică
Evoluția României în perioada postbelică
Stalinism și național-comunism în România
Disidența anticomunistă în România
Național-comunism și disidența anticomunistă în România postbelică
România de la stalinism la național-comunism
Modelul stalinist în România
Regimul comunist în România
România în perioada stalinistă
Implicarea României în relațiile internaționale, de la criza orientală la marile alianțe ale secolului al XX-lea
România și marile puteri de la criza orientală la marile alianțe a secolului XX
România în relațiile internaționale ale secolului al XX-lea
România în relațiile internaționale
România în perioada Războiului Rece (1)
România în perioada Războiului Rece (2)

Modele de subiecte: Romania in perioada Razboiului Rece (2)

Idei principale:
> Menționarea a 2 evenimente desfășurate, precizarea unei consecințe a unuia
> Prezentarea unui element de continuitate în implicarea României în evenimentele războiului
> Menționarea a două consecințe ale implicării României în război
> Formularea unui punct de vedere referitor la implicarea României în Războiul rece și susținerea acestuia printr-un argument istoric

Sintagma Războiul rece desemnează starea de încordare ce a caracterizat relaţiile dintre S.U.A, şi U.R.S.S., după încheierea celei de-a doua conflagraţii mondiale, Apărute încă din timpul războiului, divergenţele dintre cele două superputeri s-au agravat datorită diferenţei de sistem politic, economic şi social, şi din cauza dorinţei fiecărei părţi de a-şi extinde propriu sistem politic. în această confruntare „rece” au fost implicate şi statele aflate în sfera de influenţă a celor două superputeri, reunite în două blocuri militare. Tratatul Organizaţiei Atlanticului de Nord s-a constituit în 1949 §i reunea S.U.A. şi aliaţii săi din apusul Europei cu scopul de a împiedica extinderea comunismului spre vest. Primirea R.F.G în N.A.T.O. a reprezentat pretextul constituirii a Tratatului de Prietenie, Colaborare şi Ajutor Reciproc numit şi Tratatul de la Varşovia, care reunea Uniunea Sovietică şi statele europene ce făceau parte din sfera sa de influenţă.
Continue reading

Modele de subiecte: Romania in perioada Razboiului Rece (1)

Idei principale:
> Menționarea a două caracteristici ale unui regim politic totalitar
> Prezentarea unui fapt istoric prin care România s-a implicat în război
> Formularea unui punct de vedere propriu

Războiul Rece s-a desfăşurat pe parcursul secolului al XX-lea, după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial. S-au format două poluri, din punct de vedere militar şi politic. Cea mai mare putere din lume o constituia statul SUA, URSS-ul fiind poziţionat doar ca cea de-a doua cea mai mare putere a lumii. Astfel s-au format cele două blocuri militare – NATO şi Tratatul de la Varşovia. Contradicţiile dintre marile puteri au avut o influenţă negativă asupra micilor state, cum a fost şi România. Războiul Rece s-a format dintre conflictele şi tensiunile dintre Est şi Vest.
Continue reading

Sinteze teoretice: Romania in perioada Razboiului Rece

Războiul Rece, care a durat între anii 1947-1991, a fost a confruntare ideologică, economică, social – politică între două sisteme, cel capitalist occidental şi est comunist, SUA şi URSI, iar pe plan politico-militar între NATO şi Pactul de la Varşovia, manifestat printr-o economie centralizată şi dirijistă, creând două instituţii reprezentative fiecărei sistem, CAER şi CEE, Pe plan politico – militar era vorba de confruntările democraţiilor liberale şi a sistemului totalitar comunist, şi a celor două blocuri militare.

România între anii 1948-1953 s-a caracterizat prin supunerea politicii faţă de Moscova, în februarie 1948 s-a şi semnat un tratat de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală cu URSS, pe 20 de ani.S-a instaurat regimul comunist, Republica Populară Română, cunoscând două etape. Cea a subordonării totale faţă de URSS, exemplu fiind sprijinul militar sovietic din Ungaria, cu ocazia revoltei anticomuniste din 1956, Cu moartea lui Stalin apar primele tensiuni şi contradicţii în relaţiile româno – ruse, urmând etapa de detaşare faţă de politica Moscovei. Această politică a fost începută de Gh. Gheorghiu Dej prin respingerea planului Valec. Linia detaşării faţa de Moscova fiind continuată şi accentuată de N, Ceauşescu. Sub guvernarea lui s- a refuzat ruperea relaţiilor diplomatice cu Israel, s-a recunoscut RFG şi s-a refuzat implicarea în Primăvara de la Praga, din Cehoslovacia. în urma acestor acţiuni a crescut prestigiul lui Ceauşescu însă România a ajuns să se izoleze aproape complet în perioada următoare care a condus la Revoluţia din 1989 şi la prăbuşirea regimului comunist din România şi a multor ţări.
Continue reading