Cuprins modele de subiecte istorie:

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
Evoluția Principatelor Române, respectiv a României în secolele XVIII – XX
Sistemul constituțional în România
Constituțiile românești
Constituțiile României în epoca modernă și contemporană
Proiectele politice românești din secolele XVIII-XIX și înfăptuirea lor
Proiecte politice din epoca modernă
Statul român modern
Evoluția statului român modern
Realizarea României Mari
România postbelică
România în perioada postbelică
Evoluția României în perioada postbelică
Stalinism și național-comunism în România
Disidența anticomunistă în România
Național-comunism și disidența anticomunistă în România postbelică
România de la stalinism la național-comunism
Modelul stalinist în România
Regimul comunist în România
România în perioada stalinistă
Implicarea României în relațiile internaționale, de la criza orientală la marile alianțe ale secolului al XX-lea
România și marile puteri de la criza orientală la marile alianțe a secolului XX
România în relațiile internaționale ale secolului al XX-lea
România în relațiile internaționale
România în perioada Războiului Rece (1)
România în perioada Războiului Rece (2)

Modele de subiect: Romania postbelica

Idei principale:
> Menționarea a două tipuri de regim comunist în România postbelică și a câte unui fapt istoric desfășurat în timpul fiecăruia dintre aceste tipuri de regim politic, pe plan intern
> Prezentarea unui fapt istoric, desfășurat pe plan extern, care atestă implicarea României în Războiul Rece și precizarea unei consecințe a acestuia pentru statul român
> Formularea unui punct de vedere referitor propriu

Secolul al XX-lea este cel în care regimul naţional-comunist a fost instaurat în România, după evenimentele de la 23 august 1944, când România a ieşit din războiul antisovietic. Aceste evenimente au fost acelea care au făcut posibilă instaurarea regimului comunist de inspiraţie sovietică, Comuniştii au ajuns la putere rapid, cu ajutorul prezenţei Armatei Roşii şi a angajamentelor între puterile occidentale şi Stalin.
Continue reading

Sinteze teoretice: Romania postbelica. Stalinism. National – Comunism si disidenta anticomunista

Preluarea puterii de Partidul Comunist
Factorii externi care au contribuit ia preluarea puterii de Partidul Comunist au fost jocurile de interese dintre marile puteri învingătoare în cel de-al Doilea Război Mondial, Convenţia de la 13 septembrie 1944 a devenit cadrul legal prin care URSS a urmărit instaurarea sistemului politic comunist şi în mai puţin de o lună – 90 % din România se afla în sfera influenţei sovietice, conform Acordului procentajelor din ovtombrie 1944, Totodată, Convenţia de armisiţiu a fost transformată de US într-un cadru legal pentru a-şi atinge obiectivele, în iulie 1945 s-a recunoscut internaţional intrarea României în sfera de interese a URSS. Factorii interni au fost prezenţa armatei sovietice, care a avut un rol principal în instaurarea regimului comunist şi care a ocupat România pe 23 august 1944, dar sub numele de armată eliberatoare. S- au făcut desigur şi presiuni asupra factorului politic, abuzuri şi violenţe, înlăturarea opozanţilor politici. Aveau control asupra presei şi a radioului, au întrerupt şi legăturile cu armata română de pe front. Partidul Comunist s-a format dintr-o mică grupare politică, care şi-a desfăşurat activitatea sistematic, organizat şi în secret. Celelalte partide cum ar fi PNŢ, PNL, au fost eliminate din viaţa politică, „tovarăşii de drum” au fost şi ei îndepărtaţi, iar la 30 decembrie 1947, monarhia a fost înlăturată. Opinia publică a fost manipulată, acţiunile ilegale s-au păstrat secrete – de exemplu, după evenimentele din 1989, documentele au arătat că alegerile din 1946 au fost câştigate de PNŢ şi nu de BND.
Continue reading