Cuprins modele de subiecte istorie:

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
Evoluția Principatelor Române, respectiv a României în secolele XVIII – XX
Sistemul constituțional în România
Constituțiile românești
Constituțiile României în epoca modernă și contemporană
Proiectele politice românești din secolele XVIII-XIX și înfăptuirea lor
Proiecte politice din epoca modernă
Statul român modern
Evoluția statului român modern
Realizarea României Mari
România postbelică
România în perioada postbelică
Evoluția României în perioada postbelică
Stalinism și național-comunism în România
Disidența anticomunistă în România
Național-comunism și disidența anticomunistă în România postbelică
România de la stalinism la național-comunism
Modelul stalinist în România
Regimul comunist în România
România în perioada stalinistă
Implicarea României în relațiile internaționale, de la criza orientală la marile alianțe ale secolului al XX-lea
România și marile puteri de la criza orientală la marile alianțe a secolului XX
România în relațiile internaționale ale secolului al XX-lea
România în relațiile internaționale
România în perioada Războiului Rece (1)
România în perioada Războiului Rece (2)

Modele de subiecte: Romania si marile puteri de la criza orientala la marile aliante a secolului XX

Idei principale:
> Numirea a două mari puteri implicate în criza orientală
> Menționarea a unui fapt istoric prin care s-a implicat România și cauza acestuia
> Prezentarea unui fapt istoric prin care România s-a alăturat marilor puteri
> Formarea unui punct de vedere propriu

Cele mai importante etape ale propriului traseu naţional, marcate prin unirea principatelor, obţinerea independenţei faţă de Imperiul Otoman şi realizarea unităţii naţionale depline, s-au decurs după jumătatea secolului al XlX-lea şi primele decenii a secolului al XX-lea.
Continue reading