Cuprins geografia Europei

Spatiul European
Relieful major
Tipuri genetice de relief
Clima
Tipuri de climat
Hidrografie
Zonele biopedoclimatice
Populatia si caracteristicile ei geodemografice
Activitatile economice
Agricultura
Industria
Caile de comunicatie si transporturile
Schimburi comerciale
Turismul
Uniunea europeana
Tarile europene:
Germania
Polonia
Cehia
Slovacia
Ungaria
Austria
Italia
Spania
Portugalia
Grecia
Bulgaria
Slovenia
Malta
Cipru
Marea Britanie
Irlanda
Olanda
Belgia
Luxemburg
Franta
Danemarca
Suedia
Finlanda
Tarile baltice: Estonia, letonia, lituania

Geografia Europei: Schimburi comerciale

Exporturi
• Germania, Franţa, Italia, Marea Britanie, Olanda, Belgia sunt printre primele zece ţări exportatoare la nivel mondial.
• Germania este cel mai mare exportator al lumii, deţinând 1/10 din totalul comerţului mondial.
• La export predomină: maşini, autoturisme, unelte, obiecte electronice, produse alimentare, confecţii.

Importuri
• La importuri predomină combustibilii, mineralele şi minereurile la care se adaugă produsele agricole specifice regiunilor tropicale.