Cuprins modele de subiecte istorie:

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
Evoluția Principatelor Române, respectiv a României în secolele XVIII – XX
Sistemul constituțional în România
Constituțiile românești
Constituțiile României în epoca modernă și contemporană
Proiectele politice românești din secolele XVIII-XIX și înfăptuirea lor
Proiecte politice din epoca modernă
Statul român modern
Evoluția statului român modern
Realizarea României Mari
România postbelică
România în perioada postbelică
Evoluția României în perioada postbelică
Stalinism și național-comunism în România
Disidența anticomunistă în România
Național-comunism și disidența anticomunistă în România postbelică
România de la stalinism la național-comunism
Modelul stalinist în România
Regimul comunist în România
România în perioada stalinistă
Implicarea României în relațiile internaționale, de la criza orientală la marile alianțe ale secolului al XX-lea
România și marile puteri de la criza orientală la marile alianțe a secolului XX
România în relațiile internaționale ale secolului al XX-lea
România în relațiile internaționale
România în perioada Războiului Rece (1)
România în perioada Războiului Rece (2)

Modele de subiecte: Sistemul constitutional in Romania

Idei principale:
> Precizarea anilor adoptarii a doua dintre constitutiile Romaniei si prezentarea unui fapt istoric care a determinat elaborarea uneia dintre aceastea
> Mentionarea a doua principii prevazute in constitutii
> Mentionarea a doua deosebiri dintre constitutii
> Formularea unui punct de vedere propriu

Sistemul politic constituţional românesc îşi are originile în câteva legiuri cu rol de constituţie în adoptarea cărora factorul extern a jucat un rol important. Aceşti factori s-au materializat prin Regulamentele Organice, impuse de Rusia în anii 1831-32 şi Convenţia de la Paris impusă de cele şapte puteri garante în 1858.
Continue reading