Cuprins Limbajul C

Gandirea algoritmica
Structura unui program si a unei functii in C
Constructiile de bază ale limbajului C – Notiuni generale
Constructiile de baza ale limbajului C – Tipuri de date
Constructiile de baza ale limbajului C – Operatori
Structuri de date – Lista liniara simplu inlantuita
Structuri de date – Stiva (LIFO – Last In First Out)
Structuri de date – Coada (FIFO – First In First Out)
Instructiuni ale limbajului C
Pointeri – Operatori specifici, tablouri, functii
Pointeri – Tipuri structurate de date
Functii de biblioteca
Operatii cu fisiere
Calcul Matriceal – Produsul a doua matrici
Calcul Matriceal – Inversarea unei matrici
Calcul Matricial – Metoda lui Gauss
Metode de sortare – sortare ordinara
Metode de sortare – prin selectie (Selection sort)
Metode de sortare – insertie directa (Direct Insertion Sort)
Metode de sortare – insertie binara (Binary Insertion Sort)
Metode de sortare – insertie directa folosind o santinela
Metode de sortare – metoda bulelor (Bubble Sort)
Metode de sortare – sortare rapida (Quick Sort)
Metode de sortare – prin interclasare (Merge Sort)
Recursivitate (numar factorial, algoritmul lui Euclid recursiv, sirul lui Fibonacci)
Backtracking – permutarile
Backtracking – aranjamente
Backtracking – combinari
Backtracking – problema reginelor
Backtracking – problema labirintului
Backtracking – problema calului
Backtracking – problema mingii
Metoda Divide et Impera – Suma elementelor unui sir
Metoda Divide et Impera – Problema Turnurilor din Hanoi
Metoda Divide et Impera – Elementul maxim intr-un sir
Metoda Divide et Impera – Problema cautarii binare
Grafuri neorientate – parcurgerea in latime
Grafuri neorientate – parcurgerea in adancime
Grafuri neorientate – Drumuri intr-un graf
Grafuri neorientate – ponderate
Grafuri neorientate – hamiltonian
Grafuri neorientate – euleriene
Grafuri neorientate – implementarea unui graf utilizand matricea de adiacenta
Grafuri neorientate – implementarea unui graf utilizand pointeri
Grafuri neorientate – drumul optim intr-un graf

Metode de sortare – prin interclasare (Merge Sort)

Algoritmul de sortare prin inserţie este eficient pentru valori mici ale lui n (n<=i6). De aceea, sortarea prin interclasare propune o sortare bazată pe principiul Divide et Impera, care să utilizeze sortarea prin inserţie pentru valori mici ale lui n, rezultate prin descompunerea şirului iniţial în subşiruri. Algoritmul Merge Sort se bazează pe 3 paşi esenţiali: • separarea tabloului în 2 părţi de mărimi cât mai apropiate • sortarea acestor părţi prin apeluri recursive, până la atingerea unor valori mici ale lui n pentru care se aplică sortarea prin inserţie sau până la atingerea unor subşiruri de 1 element (cazul banal) • interclasarea părţilor sortate obţinându-se direct un şir ordonat crescător
#include “stdio.h”
#include “conio.h”
//funcţia care interclasează 2 şiruri ordonate crescător
void merge(int a[], int l, int m, int r)
{
  int b[100],i=l,j=m+1,k=l,ind;
  //atât timp cât nici unul din şiruri nu s-a terminat
  while((i <= m)&&(j <= r))   {     if(a[i] <= a[j]) Continue reading