Cuprins geografia Europei

Spatiul European
Relieful major
Tipuri genetice de relief
Clima
Tipuri de climat
Hidrografie
Zonele biopedoclimatice
Populatia si caracteristicile ei geodemografice
Activitatile economice
Agricultura
Industria
Caile de comunicatie si transporturile
Schimburi comerciale
Turismul
Uniunea europeana
Tarile europene:
Germania
Polonia
Cehia
Slovacia
Ungaria
Austria
Italia
Spania
Portugalia
Grecia
Bulgaria
Slovenia
Malta
Cipru
Marea Britanie
Irlanda
Olanda
Belgia
Luxemburg
Franta
Danemarca
Suedia
Finlanda
Tarile baltice: Estonia, letonia, lituania

Geografia Europei: Spatiul European

Suprafaţa: 10,17 milioane km2 (penultimul continent ca suprafaţă).
Populaţia: 700 milioane; (al 3-lea dintre continentele lumii).
Poziţia geografică:
• este situată în întregime în Emisfera Nordică, desfaşurându-se latitudinal pe circa 4000 km, şi longitudinal pe 6000 km;
• formează o singură masă continentală, împreună cu Asia. Poate fi împărţită în Europa continentală şi Europa peninsulară.
Limitele:
• (N) Oceanul Arctic,
• (V) Oceanul Atlantic,
• (S) Marea Mediterană,
• (E) M-ţii. Ural, fluvial Ural, Marea Caspică, M-ţii Caucazieni.
Punctele extreme:
• (N) Capul Nord la 7i°o8’ latitudine nordică,
• (V) Capul Roca la 9°345 longitudine vestică,
• (S) Capul Marroqui la 36° latitudine nordică,
• (E) Munţii Ural la 67°305 longitudine estică.
Mările aferente, care înconjoară Europa sunt:
• (N) Marea Barents, Marea Albă, Marea Norvegiei, Marea Nordului, Marea Mânecii, Marea Baltică,
• (S) Marea Mediterană (cu Marea Ligurică, Marea Tireniană, Marea Adriatică, Marea Ionică, Marea Egee) Marea Neagră, Marea Azov, Marea Marmară.
Continue reading