Modele de subiecte: Modelul stalinist in Romania

Idei principale:
> Precizarea epocii istorice în care s-a consolidat regimul stalinist în România
> Menționarea a unui motiv a impunerii modelului stalinist și prezentarea unei consecințe pe plan intern
> Menționarea a două acțiuni întreprinse de România pe plan extern în această perioadă și o consecință a acesteia
> Formularea unui punct de vedere referitor la aplicarea modelului stalinist în România

Începutului secolului al XX-lea a adus multe schimbări pentru statul român, cele de după al doilea Război Mondial fiind de importanţă mai mare însă. România a hotărât intrarea în război pe partea Antantei, astfel Armata Roşie, care atunci a fost considerată ca armata eliberatorie a ocupat defapt România şi a jucat un rol esenţial în instaurarea regimului comunist. Cu puţin după abdicarea regelui Mihai noile forţe politice au reuşit să preia controlul aproape în totalitate, la început instaurând regimul de “democraţie popualră”. Regimul adoptat adat o complet altă direcţie evoluţiei ţării şi a dorinţei de a crea o Românie modernă, a transformat complet tot ce s-a obţinut până atunci şi a luat sfârşit în anul 1989.
Continue reading

Sinteze teoretice: Romania postbelica. Stalinism. National – Comunism si disidenta anticomunista

Preluarea puterii de Partidul Comunist
Factorii externi care au contribuit ia preluarea puterii de Partidul Comunist au fost jocurile de interese dintre marile puteri învingătoare în cel de-al Doilea Război Mondial, Convenţia de la 13 septembrie 1944 a devenit cadrul legal prin care URSS a urmărit instaurarea sistemului politic comunist şi în mai puţin de o lună – 90 % din România se afla în sfera influenţei sovietice, conform Acordului procentajelor din ovtombrie 1944, Totodată, Convenţia de armisiţiu a fost transformată de US într-un cadru legal pentru a-şi atinge obiectivele, în iulie 1945 s-a recunoscut internaţional intrarea României în sfera de interese a URSS. Factorii interni au fost prezenţa armatei sovietice, care a avut un rol principal în instaurarea regimului comunist şi care a ocupat România pe 23 august 1944, dar sub numele de armată eliberatoare. S- au făcut desigur şi presiuni asupra factorului politic, abuzuri şi violenţe, înlăturarea opozanţilor politici. Aveau control asupra presei şi a radioului, au întrerupt şi legăturile cu armata română de pe front. Partidul Comunist s-a format dintr-o mică grupare politică, care şi-a desfăşurat activitatea sistematic, organizat şi în secret. Celelalte partide cum ar fi PNŢ, PNL, au fost eliminate din viaţa politică, „tovarăşii de drum” au fost şi ei îndepărtaţi, iar la 30 decembrie 1947, monarhia a fost înlăturată. Opinia publică a fost manipulată, acţiunile ilegale s-au păstrat secrete – de exemplu, după evenimentele din 1989, documentele au arătat că alegerile din 1946 au fost câştigate de PNŢ şi nu de BND.
Continue reading