Cuprins geografia Europei

Spatiul European
Relieful major
Tipuri genetice de relief
Clima
Tipuri de climat
Hidrografie
Zonele biopedoclimatice
Populatia si caracteristicile ei geodemografice
Activitatile economice
Agricultura
Industria
Caile de comunicatie si transporturile
Schimburi comerciale
Turismul
Uniunea europeana
Tarile europene:
Germania
Polonia
Cehia
Slovacia
Ungaria
Austria
Italia
Spania
Portugalia
Grecia
Bulgaria
Slovenia
Malta
Cipru
Marea Britanie
Irlanda
Olanda
Belgia
Luxemburg
Franta
Danemarca
Suedia
Finlanda
Tarile baltice: Estonia, letonia, lituania

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Suedia

suedia
Suprafaţa: 450 mii km2.
Populaţia: 8,8 milioane.
Capitala: Stockholm.

Aşezarea geografică:
• Ocupă jumătatea estică a Peninsulei Scandinave, are ieşire la Marea Baltică.

Relieful:
• Format de la vest la est din M-ţii Scandinaviei (peste 2000 de m), podişuri: Podişul Suediei, câmpii înalte care a suferit o modelare glaciară, formăndu-se văi, morene şi depresiuni (păstrate sub forma unor lacuri).

Clima: temperat continental în sud, rece (în mare parte a teritoriului).
Continue reading