Cuprins Limbajul C

Gandirea algoritmica
Structura unui program si a unei functii in C
Constructiile de bază ale limbajului C – Notiuni generale
Constructiile de baza ale limbajului C – Tipuri de date
Constructiile de baza ale limbajului C – Operatori
Structuri de date – Lista liniara simplu inlantuita
Structuri de date – Stiva (LIFO – Last In First Out)
Structuri de date – Coada (FIFO – First In First Out)
Instructiuni ale limbajului C
Pointeri – Operatori specifici, tablouri, functii
Pointeri – Tipuri structurate de date
Functii de biblioteca
Operatii cu fisiere
Calcul Matriceal – Produsul a doua matrici
Calcul Matriceal – Inversarea unei matrici
Calcul Matricial – Metoda lui Gauss
Metode de sortare – sortare ordinara
Metode de sortare – prin selectie (Selection sort)
Metode de sortare – insertie directa (Direct Insertion Sort)
Metode de sortare – insertie binara (Binary Insertion Sort)
Metode de sortare – insertie directa folosind o santinela
Metode de sortare – metoda bulelor (Bubble Sort)
Metode de sortare – sortare rapida (Quick Sort)
Metode de sortare – prin interclasare (Merge Sort)
Recursivitate (numar factorial, algoritmul lui Euclid recursiv, sirul lui Fibonacci)
Backtracking – permutarile
Backtracking – aranjamente
Backtracking – combinari
Backtracking – problema reginelor
Backtracking – problema labirintului
Backtracking – problema calului
Backtracking – problema mingii
Metoda Divide et Impera – Suma elementelor unui sir
Metoda Divide et Impera – Problema Turnurilor din Hanoi
Metoda Divide et Impera – Elementul maxim intr-un sir
Metoda Divide et Impera – Problema cautarii binare
Grafuri neorientate – parcurgerea in latime
Grafuri neorientate – parcurgerea in adancime
Grafuri neorientate – Drumuri intr-un graf
Grafuri neorientate – ponderate
Grafuri neorientate – hamiltonian
Grafuri neorientate – euleriene
Grafuri neorientate – implementarea unui graf utilizand matricea de adiacenta
Grafuri neorientate – implementarea unui graf utilizand pointeri
Grafuri neorientate – drumul optim intr-un graf

Pointeri – Operatori specifici, tablouri, functii

Un pointer este o variabilă ce conţine adresa unei alte variabile, numită statică, căreia i se alocă un spaţiu de memorie pe toată durata de viaţă a blocului în care a fost declarată. Deoarece un pointer conţine adresa unei variabile, cu ajutorul lui putem avea acces, indirect, la acea variabilă.
Pointerii se utilizează la transmiterea parametrilor şi la transmiterea funcţiilor ca şi parametri. Facilităţile oferite de pointeri în limbajul C permit:
• crearea de noi variabile în timpul de execuţie al programului, folosind alocarea dinamică a memoriei
• accesarea directă a diverselor zone de memorie permiţând astfel definirea şi exploatarea structurilor dinamice înlănţuite
• accesarea directă a unor elemente din diverse structuri de date precum tablourile
• prelucrarea şirurilor de caractere

Pointerii prezintă şi dezavantaje: utilizarea unui pointer care nu este riguros controlat poate duce la blocarea sistemului. De asemenea, programele scrise utilizând pointeri C sunt mai greu de depanat.

Variabilele de tip pointer se declară prin construcţii de forma:

tip *nume;

Tip reprezintă orice tip C valid indicând tipul de variabilă spre care pointează pointerul respectiv iar nume este numele variabilei de tip pointer. Indiferent de tipul variabilei spre care pointează pointerul, pentru un pointer se rezervă 2 octeţi în care urmează să se păstreze o adresă.

Operatori specifici pointerilor
Operatorii specifici pointerilor sunt: ‘*’ şi ‘&’
Operatorul ‘&’ este un operator unar care returnează adresa variabilei asupra căreia se aplică.
Operatorul ‘*’este tot un operator unar care returnează valoarea ce se găseşte la adresa indicată de variabila asupra căreia se aplică.
Continue reading