Cuprins Limbajul C

Gandirea algoritmica
Structura unui program si a unei functii in C
Constructiile de bază ale limbajului C – Notiuni generale
Constructiile de baza ale limbajului C – Tipuri de date
Constructiile de baza ale limbajului C – Operatori
Structuri de date – Lista liniara simplu inlantuita
Structuri de date – Stiva (LIFO – Last In First Out)
Structuri de date – Coada (FIFO – First In First Out)
Instructiuni ale limbajului C
Pointeri – Operatori specifici, tablouri, functii
Pointeri – Tipuri structurate de date
Functii de biblioteca
Operatii cu fisiere
Calcul Matriceal – Produsul a doua matrici
Calcul Matriceal – Inversarea unei matrici
Calcul Matricial – Metoda lui Gauss
Metode de sortare – sortare ordinara
Metode de sortare – prin selectie (Selection sort)
Metode de sortare – insertie directa (Direct Insertion Sort)
Metode de sortare – insertie binara (Binary Insertion Sort)
Metode de sortare – insertie directa folosind o santinela
Metode de sortare – metoda bulelor (Bubble Sort)
Metode de sortare – sortare rapida (Quick Sort)
Metode de sortare – prin interclasare (Merge Sort)
Recursivitate (numar factorial, algoritmul lui Euclid recursiv, sirul lui Fibonacci)
Backtracking – permutarile
Backtracking – aranjamente
Backtracking – combinari
Backtracking – problema reginelor
Backtracking – problema labirintului
Backtracking – problema calului
Backtracking – problema mingii
Metoda Divide et Impera – Suma elementelor unui sir
Metoda Divide et Impera – Problema Turnurilor din Hanoi
Metoda Divide et Impera – Elementul maxim intr-un sir
Metoda Divide et Impera – Problema cautarii binare
Grafuri neorientate – parcurgerea in latime
Grafuri neorientate – parcurgerea in adancime
Grafuri neorientate – Drumuri intr-un graf
Grafuri neorientate – ponderate
Grafuri neorientate – hamiltonian
Grafuri neorientate – euleriene
Grafuri neorientate – implementarea unui graf utilizand matricea de adiacenta
Grafuri neorientate – implementarea unui graf utilizand pointeri
Grafuri neorientate – drumul optim intr-un graf

Constructiile de baza ale limbajului C – Tipuri de date

Un tip de date reprezintă mulţimea valorilor pe care le pot lua variabilele într-un limbaj de programare.

În C avem tipuri de date predefinite fundamentale (de bază) (tipurile aritmetice întregi şi reale şi tipul caracter) şi tipuri de date derivate, pornind de la tipurile fundamentale. Se consideră că în C există 5 tipuri de date de bază: caracter (char), întreg (int), în virgulă mobilă (float), în virgulă mobilă dublă precizie (double) şi tipul nedefinit (void). Dimensiunea şi domeniul de valori a acestor tipuri de date pot să varieze în funcţie de tipul procesorului şi compilatorul C utilizat. în toate implementările de C, un caracter ocupă întotdeauna un octet. Un întreg va ocupa în general doi octeţi, dar pentru a asigura portabilitatea unui program, acolo unde este nevoie de a cunoaşte spaţiul ocupat de un tip de date, se va utiliza operatorul sizeof.
Continue reading