Cuprins geografia Europei

Spatiul European
Relieful major
Tipuri genetice de relief
Clima
Tipuri de climat
Hidrografie
Zonele biopedoclimatice
Populatia si caracteristicile ei geodemografice
Activitatile economice
Agricultura
Industria
Caile de comunicatie si transporturile
Schimburi comerciale
Turismul
Uniunea europeana
Tarile europene:
Germania
Polonia
Cehia
Slovacia
Ungaria
Austria
Italia
Spania
Portugalia
Grecia
Bulgaria
Slovenia
Malta
Cipru
Marea Britanie
Irlanda
Olanda
Belgia
Luxemburg
Franta
Danemarca
Suedia
Finlanda
Tarile baltice: Estonia, letonia, lituania

Geografia Europei: Tipuri genetice de relief

Relief glaciar montan cuaternar
Agenţi şi procese predominante
• acţiunea de eroziune a gheţarilor cuaternari.
Forme de relief tipice
• circuri glaciare,
• văi glaciare,
• custuri, praguri, morene.
Arii reprezentative
• La altitudini de peste 1800 m (pirenean, alpin, caucazian).

Relief glaciar montan actual (gheţari actuali)
Agenţi şi procese predominante
• acţiunea de eroziune şi acumulare glaciară.
Forme de relief tipice
• circuri glaciare,
• văi glaciare,
• custuri, praguri, morene.
Arii reprezentative
• La altitudini de peste 3000 m (M-ţii Alpi, M-ţii Caucaz etc.).
Agenţi şi procese predominante
• acţiunea de eroziune şi acumulare a calotei glaciare care a acoperit nordul Europei, până la aprox. 50° lat N.
Continue reading