Cuprins geografia Europei

Spatiul European
Relieful major
Tipuri genetice de relief
Clima
Tipuri de climat
Hidrografie
Zonele biopedoclimatice
Populatia si caracteristicile ei geodemografice
Activitatile economice
Agricultura
Industria
Caile de comunicatie si transporturile
Schimburi comerciale
Turismul
Uniunea europeana
Tarile europene:
Germania
Polonia
Cehia
Slovacia
Ungaria
Austria
Italia
Spania
Portugalia
Grecia
Bulgaria
Slovenia
Malta
Cipru
Marea Britanie
Irlanda
Olanda
Belgia
Luxemburg
Franta
Danemarca
Suedia
Finlanda
Tarile baltice: Estonia, letonia, lituania

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Tarile baltice: Estonia, Letonia, Lituania

estonia
Estonia

Suprafaţa: 45000 km2.
Populaţia: 1,5 milioane.
Capitala: Tallin.

letonia
Letonia
Suprafaţa: 64500 km2.
Populaţia: 2,5 milioane.
Capitala: Riga.

lituania

Continue reading

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Finlanda

finlanda
Suprafaţa: 338 mii km2.

Pupulaţia: 5,1 milioane.

Capitala: Helsinki.

Aşezarea geografică:
• în estul Peninsulei Scandinave, are ieşre la Marea Baltică.

Relieful:
• Cu aspect de podiş jos, denumit, podişul lacurilor”,
• în nord, în Laponia altitudinile cresc, depăşind 1000 m,
a M-ţii Scandinaviei.
Continue reading

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Suedia

suedia
Suprafaţa: 450 mii km2.
Populaţia: 8,8 milioane.
Capitala: Stockholm.

Aşezarea geografică:
• Ocupă jumătatea estică a Peninsulei Scandinave, are ieşire la Marea Baltică.

Relieful:
• Format de la vest la est din M-ţii Scandinaviei (peste 2000 de m), podişuri: Podişul Suediei, câmpii înalte care a suferit o modelare glaciară, formăndu-se văi, morene şi depresiuni (păstrate sub forma unor lacuri).

Clima: temperat continental în sud, rece (în mare parte a teritoriului).
Continue reading

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Danemarca

danemarca
Suprafaţa: 43 mii km2.
Populaţia: 5,3 milioane.
Capitala: Copenhaga.

Aşezarea geografică:
Cea mai mare parte a teritoriului este aşezată pe peninsula Jutland, cuprinzând şi o serie de insule.

Relief: câmpii joase, de acumulare glaciară.

Clima: temperat-oceanic.

Apele: numeroaseşi scurte are multe lacuri glaciare.

Vegetaţia: lande, păduri (pe suprafeţe mici).
Continue reading

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Franta

franta
Suprafaţa: 554 mii km2.
Populaţia: 58 milioane.
Capitala: Paris.

Aşezarea geografică:
• în Europa de Vest,
• Are ieşire la Oceanul Atlai
Marea Mediterană,
• îi aparţine Insula Corsica.

Relieful:

• Variat, dar predominant cu altitudini reduse, sub 500 metri.
• Câmpii:
• Bazinul Parisului,
• Bazinul Acvitaniei,
• Câmpia Alsaciei.
• Dealurile şi podişurile:
• Podişul Ardeni,
• Podişul Lorenei.
• Munţii: Munţii Alpi, Munţii Pirinei, Munţii Vosgi, Munţii Jura, Masivul Central.

Clima:
• Temperat oceanic în vest,
• Temperat continantal în centru,
• Mediteranean în sud,
• Alpin în munţii Alpi.
Continue reading

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Luxemburg

luxemburg
Suprafaţa: 2600 km2.
Populaţia: 412000.
Capitala: Luxembourg.

Aşezarea geografică:
• în vestul Europei,
• Fără ieşire la mare.

Relieful:

  • In nord o prelungire a podisului Aren,
  • In sud o campie deluroasa.

Clima: temperat-oceanic.
Apele: Moselle.

Vegetaţia: păduri de foioase (fag şi stejar). Populaţia:
• Număr redus de locuitori.
• Densitate mare 178 loc/ km2.

Economia: economie foarte dezvoltată.

Resursele: minereuri de fier.

Agricultura:
• Bazată pe creşterea animalelor.
• Se cultivă: cereale, cartofi.

Industria:
• Cea mai importantă este siderurgia.

Turismul: foarte dezvoltat.

Belgia, Olanda şi Luxemburg formează o uniune economică fondată în anul 1947 şi numită Benelux.

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Belgia

belgia
Suprafaţa: 30 mii km2.
Populaţia: 10,2 milioane.
Capitala: Bruxelles.

Aşezarea geografică:
• în Europa Vestică,
• Are ieşire la Marea Nordului.

Relieful:
• în partea centrală şi de sud, munţi vechi, puternic erodaţi,
• Podişul Ardeni,
• Câmpia Flandriei.

Clima: temperat-oceanic.
Apele: Meuse, Sambre, Escaut.
Vegetaţia: păduri de foioase şi conifere.

Populaţia:
• Densitate forte ridicată 339 loc/km2.
• Două comunităţi: flamanzi şi valoni.

Oraşele: Brugge, Liege, Gând, Gent, Charleroi, Antwerpen. Economia: forte dezvoltat.
Resursele: cărbune, minereuri de fier.

Agricultura:
• Se cultivă mai ales cereale, legume, plante furajere.
• Creşterea animalelor: ovine, bovine.

Industria:
• Industria construcţiilor de maşini,
• Industria energiei electrice,
• Industria siderurgică,
• Industria chimică,
• Industria textilă,
• Industria alimentară.

Turismul: foarte dezvoltat.
Oraşe turistice importante: Bruxelles, Liege, Brugge, Gând, Antwerpen.

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Olanda

olanda
Suprafaţa: 40 mii km2.
Populaţia: 15,5 milioane.
Capitala: Haga, Amsterdam

Aşezarea geografică:
• în vestul Europei,
• Are ieşire la Marea Nordului

Relieful:
• Predominant de câmpie, altitudini reduse (sub nivelul mării sau între o şi 20 m).

Clima: temperat oceanic.

Apele: Rin, Maas, Shelde.

Vegetaţia:
• Sud păduri de foioase,
• în mare parte vegetaţia a fost înlocuită cu culturi agricole. Populaţia:
• Densitate foarte ridicată 393 loc/km2.
• Populaţie peste 90% urbană.

Oraşele: Rotterdam, Utrecht, Eindhoven.

Economia
• Foarte dezvoltată.

Resursele: gaze naturale.

Agricultura:
• Cea mai performantă din lume.
• Specializată în creşterea animalelor (porcine, bovine).
• Cultura plantelor: cartofi, sfecla de zahăr, plante furajere, flori (cel mai mare exportator mondial de flori).

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Irlanda

irlanda
Suprafaţa: 70 mii km2.
Populaţia: 3,6 milioane.
Capitala: Dublin.

Aşezarea geografică:
• Este aşezată pe Insula Irlanda,
• Este înconjurată de apele Oceanului Atlantic.

Relieful:
• Mai ales câmpii joase, înconjurate de munţi scunzi (sub 1000 de m).
Clima: temperat oceanic.

Apele:
• Râuri numeroase, dar scurte,
• Multe lacuri glaciare.

Vegetaţia:
• Păşuni şi iăneţe,
• Ţara cu cele mai reduse suprafeţe împădurite. Populaţia:
• Densitate foarte redusă.
• Populaţia este concentrată în capital.

Oraşele: Limerick, Cork, Kingstown, Galway. Economia: dezvoltată.
Resursele: minereuri de fier, bauxită, cărbuni.

Agricultura:
Specializată în creşterea animalelor (bovine, ovine).
Pe suprafeţe reduse se cultivă cereale, cartofi, sfeclă de zahăr.

Industria: industria alimentară, industria textilă, industria metalurgiei neferoase, industria informaticii, industria farmaceutică.

Turismul:
• Bine dezvoltat,
• Peisajele irlandeze,
• Oraşul Dublin.