Cuprins geografia Europei

Spatiul European
Relieful major
Tipuri genetice de relief
Clima
Tipuri de climat
Hidrografie
Zonele biopedoclimatice
Populatia si caracteristicile ei geodemografice
Activitatile economice
Agricultura
Industria
Caile de comunicatie si transporturile
Schimburi comerciale
Turismul
Uniunea europeana
Tarile europene:
Germania
Polonia
Cehia
Slovacia
Ungaria
Austria
Italia
Spania
Portugalia
Grecia
Bulgaria
Slovenia
Malta
Cipru
Marea Britanie
Irlanda
Olanda
Belgia
Luxemburg
Franta
Danemarca
Suedia
Finlanda
Tarile baltice: Estonia, letonia, lituania

Geografia Europei: Uniunea Europeană

Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene
• Robert Schumann ministrul francez al Afacerilor Externe propunea crearea unei Comunităţi Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO).
• în 1950 s-a înfiinţat CECO, ce a reunit şase ţări: Belgia, Olanda, Luxemburg, Germania, Italia şi Franţa.
• La 25 martie 1957, la Roma se semnează Tratatul de instruire a Comunităţii Economice Europene (CEE).
• Obiectivele acestui organism au vizat crearea unui pieţe comune şi dezvoltarea economică a CEE prin armonizarea politicilor economice ale statelor membre.
• 1959 Belgia lansează ideea de unificare într-o singură instituţie a înaltei Autorităţi a CECO.
• La 8 Aprilie 1965 s-a semnat tratatul de instituire a Comisiei Europene Unice şi a unui singur Consiliu de Miniştri pentru CEE.
• în 1973, în CEE, intră trei mari state: Danemarca, Irlanda, Marea Britanie.
• în 1981 devine stat membru şi Grecia.
• în 1986 intră Portugalia şi Spania.
• în februarie 1992, se semnează Tratatul de la Maastricht (Olanda), intrat în vigoare în 1993 prin care Comunitatea Economică Europeană se transforma în Uniunea Europeană. Acest tratat prevedea: piaţa europeană comună, uniune politică, cetăţenie comună, politică comună (în domeniul dezvoltării industriale, al cercetării ştiinţifice al protecţiei mediului, al transporturilor).
• în 1995 devin membre ale UE şi Austria, Finlanda şi Suedia, ajungându-se la 15 ţări membre UE.
• 2004 s-a înregistrat cel mai mare val de aderare de extindere, când intră: Cehia, Slovacia, Cipru, Malta, Letonia, Litvania, Slovenia, Polonia şi Ungaria.
• Din anul 2007 devin membre ale UE România şi Bulgaria, ajungându-se la 27 state membre.
Continue reading