Cuprins geografia Europei

Spatiul European
Relieful major
Tipuri genetice de relief
Clima
Tipuri de climat
Hidrografie
Zonele biopedoclimatice
Populatia si caracteristicile ei geodemografice
Activitatile economice
Agricultura
Industria
Caile de comunicatie si transporturile
Schimburi comerciale
Turismul
Uniunea europeana
Tarile europene:
Germania
Polonia
Cehia
Slovacia
Ungaria
Austria
Italia
Spania
Portugalia
Grecia
Bulgaria
Slovenia
Malta
Cipru
Marea Britanie
Irlanda
Olanda
Belgia
Luxemburg
Franta
Danemarca
Suedia
Finlanda
Tarile baltice: Estonia, letonia, lituania

Geografia Europei: Zonele biopedoclimatice

Polar şi subpolar

Zona biogeografică: tundra.
Vegetaţia: muşchi şi licheni, mesteacăn pitic, salcia pitică, ienupăr.
Fauna: renul, vulpea polară, iar în mediul acvatic foca, morsa.
Solurile: soluri de tundră.
Localizare: în insulele arctice, în nordul Scandinaviei şi Câmpiei Ruse, între capul nord şi Munţii Ural.
Observaţii: o regiune rece şi umedă cu vegetaţie sărăcăcioasă.

Temperat oceanic şi continental

Zona biogeografică: pădurile de conifere (taiga).
Vegetaţia: molid, brad, pin, zadă, mesteacăn.
Fauna: elanul, lupul, hermelin, râsul, vulpea roşie.
Solurile: spodosoluri (podzoluri).
Localizare: din Scandinavia până în Munţii Ural.
Observaţii: cea mai mare unitate forestieră din Europa; importantă resursă naturală.

Temperat oceanic şi continental

Zona biogeografică: pădurile de amestec.
Vegetaţia: conifere şi foioase.
Fauna: specii caracteristice.
Solurile: spodosoluri, cambisoluri.
Localizare: fâşie continuă între 50° şi 550 lat. N. Observaţii: Spre extremitatea estică se reduc în suprafaţă.

Temperat oceanic (şi zonele cu umiditate mai ridicată)
Continue reading