Varianta 100 [2009] Geografie (Rezolvat)


Subiectul 1:
A.1 . J – Irlanda; E – Grecia; 2.7 – Sarajevo; 13 – Varsovia.
B.1.lberica;2. F;3. 3.
C. 1 -d;2-c;3-b;4-c;5-a.
D. – deosebire: fn statui F (Rusia europeana) predomina campiile, iarfn I (Spania) predomin relieful malt de podisuri si munti;
– deosebire: Tn statui F (Rusia europeana) relieful este de varsta precambriana, hercinic si alpina, pe cand Tn statui I (Spania) relieful este de varsta hercinica si alpina;
– deosebire: Tn statui F (Rusia europeana) altitudinile sunt mai mici (1638 m Tn Mur Ural), iar Tn I (Spania) sunt mai mari (3478 m Tn Sierra Nevada si 3404 m Tn Pirinei).,
E. 1. energie eoliana, maree-motrica; 2. Olanda, Franta.

Subiectul 2:
A.1. B – Carpaţii de Curbură, G – Sucarpaţii Moldovei;
2. 10 – Ialomiţa, 12 – Crişul Alb.
B.1. A; 2. Petoşani; 3.11.
C.1.b;2. b; 3. a; 4. b; 5. b.
D.- deosebire: în E (Câmpia Timiş) este prezent un etaj climatic de câmpie, iar în G (Subcarpaţii Moldovei) un etaj climatic de deal şi podiş;
– deosebire: în E (Câmpia Timiş) este o temperatură medie de 10-11 °C, iar în G (Subcarpaţii Moldovei) temperatura medie este de 8-9 °C.
– deosebire: în E (Câmpia Timiş) influenţele climatice sunt submediteraneene, iar în G (Subcarpaţii Moldovei) influenţele climatice sunt continental aride estice.
E.1. relief neted de 500-600 m altitudine.
2. existenţa hidrocarburilor în zonele adiacente sau limitrofe (în Subcarpaţi).

Subiectul 3:
A.1.270 mc/s.
2. 100 mc/s.
3. 60 mc/s.
B.1. – topirea zăpezilor primăvara; – secetele toamna;
2. 150 mc/s.
C.1. Austria, Franţa; – 2p
2. Munţii Alpl şi Pădurea Neagră, Podişul Bavariei, Câmpia Germaniei; – 2p 3. cărbune, sare; – 2p
4. Berlin; – 1p
5. Hamburg, Munchen, Stuttgart. – 3p
D.1. Cipru, 84,8 loc/kmp; Suedia, 20 loc/kmp.
2. condiţii istorice diferite.
E.- factori economici.
– nivelul de trai.

Leave a Reply