Varianta 95 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV095P1

Biologie2009vegetalaV095P2

Biologie2009vegetalaV095P3

Subiectul 1:
A. monocotiledonate, dicotiledonate
B. 1.c 2.d 3.b
C. 1.b 2.c 3.c 4.c 5.d
D. 1.a 2.f 3.a 4.a 5.a 6.f
Varianta de enunț corectă: 2.f Prin mitoză are loc refacerea țesuturilor lezate.
Varianta de enunț corectă: 6.f Totalitatea petalelor unei flori formează corola – Totalitatea sepalelor unei flori formează caliciul.

Subiectul 2:
A1
a) Numirea a câte unui reprezentat şi boala produsă:
-regnul Monera: bacilul Koch. boala tuberculoză
-regnul Protisla, de exemplu: plasmodiul malariei, boala malaria;
Babesia, boala babesioza; Coccidium, boala coccidioza.
b) Tipul de nutri|ie al ruginii grâului: heterotrof parazit
Încadrarea ruginii grâului: regnul Fungi
c) Numirea unui vierme parazit, de exemplu: viermele de gălbează, tenia, trichina, limbric, oxiur
Două exemple de adaptări la viaţa parazită, de exemplu: prezenţa unor cârlige sau ventuze pentru fixare; reducerea sau absenţa locomoţiei; sistem digestiv simplificat sau absent; respiraţie anaerobă; număr mare de ouă; absenţa organelor de simţ; lipsa sistemului respirator

A2
a) Trei componente, de exemplu: membrană dublă, criste (tubuli) mitocondriale, stromă, enzime oxido-reducătoare, ADN, ribozomi
b) Două asemănări, de exemplu: au membrană lipoproteică, se află în celula eucariotă, conţin acizi nucleic, au membrană dublă.
O deosebire, de exemplu:
– Mitocondriilc: au rol în respiraţia celulară, reprezintă un organit, au membrana internă pliată, au ereditate extranucleară, au enzime oxidorcducătoare.
– Nucleul: are rol de coordonator al celulei, reprezintă un component fundamental al celulei, are membrană cu pori, arc creditate nucleară, conţine cromozomii caracteristici speciei.
c) Variantă de text:
Procesul de respirafie din mitocoiulrie se finalizează cu stocarea energiei în ATP.

B
a) Maladia creditară: hemotilie
Tipul de maladie: heterozomală, recesivă
b) Genotipul lui Matei: XhY
Genotipurile părinţilor: mama-XhX; tatăl-XY
c) Genotipurile şi fenotipurilc posibile ale Cătălinei:
– XhX – sănătoasă, dar purtătoare a genei pentru hemotilie
– XX – sănătoasă

XhX x XY (părinți)
Xh X X Y (gameți)

Descendenți

Gameți Xh X
X XhX XX
Y XhY XY

Subiectul 3:
1. Stomac, intestin subțire.
2. Localizare: în cavitatea abdominală, în partea dreaptă, sub diagfragmă
– ficatul intervine în digestia lipidelor prin intermediul sucului digestiv secretat de acesta și anume bila
– bila intervine în digestia lipidelor prin:
-> sărurile biliare care emulsionează grăsimile (le fragmentează pentru a permite interacția cu enzimele lipolitice)
-> sărurile biliare activează lipaza
-> favorizează absorbția acizilor grași
– colesterolul și lecitina din bilă asigură absorbția grăsimilor
3. Ex. lipaza gastrică, lipaza intestinală, lipaza pancreatică
4. Lipide emulsionate -> glicerol, acizi grași, monogliceride
5. O cauză: virusurile hepatice
Manifestări: tulburări digestive, ieter (colorarea în galben a pielii), materii fecale decolorate, urină închisă la culoare, oboseală, mărirea volumului ficatului.

Leave a Reply