Varianta 96 [2009] Geografie (Rezolvat)


Subiectul 1:
A.1. C – Grecia; F – Islanda;2. 1 – Varsovia; 14- Kiev.
B.1.4; 2. !;3.Atena.
C.1 -b;2-a;3-c;4-c;5-b.
D.- deosebire: Tn Europa de Nord temperaturile medii sunt scazute (Tntre -5 si 0 °C), pe cand Tn Europa de Sud temperaturile medii sunt de 14-18 °C.
– deosebire: Tn Europa de Nord este o clima temperat-oceanica si subpolara, pe cand In Europa de Sud este o clima mediteraneana si temperat-oceanica;
– deosebire: Tn Europa de Nord, iar Tn Europa de Sud bat vanturi calde de origine nord africana si austru.
E.1. relieful cu altitudini mici si climatul temperat-continental;
2. Ucraina, Moldova.

Subiectul 2:
A.1. D – Câmpia Transilvaniei, H – Câmpia Olteniei;
2. 8 – Crişul Alb, 12 – Bârlad.
B.1. E; 2. H – Câmpia Olteniei; 3. G.
C.1.b;2.d;3. a;4.c;5.a.
D.- deosebire: în Subcarpaţii Getici există influenţe climatice submediteraneene, iar în Podişul Dobrogei influenţe climatice pontice;
– deosebire: în Subcarpaţii Getici există precipitaţii medii de 800 mm/an, iar în Podişul Dobrogei precipitaţii medii de 500 mm/an;
– deosebire: în Subcarpaţii Getici există temperaturi medii de 8-9 °C, iar în Podişul Dobrogei temperaturi medii de 10-11 ”
C
E.- suprafaţa redusă a uscatului – 2p;
– reprezintă cea mai extinsă arie forestieră a ţării – 2p.

Subiectul 3:
A.1, 83 mm/an, iunie.
2. 40 mm/an, februarie.
B.1.43 mm/an.
2. media aritmetică a valorilor medii lunare.
3. februarie şi martie (august şi decembrie).
C.1. se învecinează cu Germania la NE şi Spania la SV – 2p;
2. Marsilia, Toulouse, Strasbourg – 3p;
3. cultivarea viţei-de-vie – 1p;
4. Sena – 1p;
5. Turism montan – Alpi, turism litoral – Coasta de Azur, turism cutural – Paris – 3p. D.1. curentul Atlanticului de Nord;
2. activităţi portuare;
3. Norvegia, Marea Britanie.
E.- necesitatea extinderii spaţiului destinat agriculturii;
– antropizarea puternică a zonei încă din perioada antică.

Leave a Reply