Varianta 98 [2009] Geografie (Rezolvat)


Subiectul 1:
A.1. D – Macedonia; H – Finlanda;2. 2 – Tallin; 9 – Paris.
B.1, Chisinau; 2. C; 3. Atlantic.
C.1-d;2-a;3-d;4-c;5-d.
D.- deosebire: Tn Arhipelagul Britanice clima este temperat-oceanica, iar tn Peninsula Italic^ este mediteraneana;
– deosebire: Tn Arhipelagul Britanic precipita{iile sunt bogate (800-2000 mm), iar Tn Peninsula Italica precipitatiile sunt sarace (200-800 mm);
– deosebire: Tn Arhipelagul Britanic temperaturile medii anuale sunt de 7-12 °C, pe cand Tn Peninsula Italica temperaturile medii anuale sunt de 14-18 °C.
E.- relieful malt care genereaza precipitatii bogate;
– panta mare a cursurilor.

Subiectul 2:
A.1. A – Podişul Târnavelor, C – Câmpia Moldovei (Jijiei);
2. 3 – Jiu, 4 – Prut.
B.1. Oradea; 2. 5; 3. Podişul Someşan.
C.1. a; 2. d; 3. a; 4. b; 5. d.
D.- deosebire: Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei s-au format prin încreţirea scoarţe iar Câmpia Moldovei prin sedimentare;
– deosebire: Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei sunt alcătuiţi din roci vulcanice metamorfice şi fliş, iar Câmpia Moldovei din sedimente moi;
– deosebire: Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei au altitudinea cea mai mare în Vârful Pietrosu Rodnei (2303 m), iar Câmpia Moldovei în Dealul Cozancea (265 m).
E.- climatul răcoros
– interfluviile ascuţite cu pante abrupte, fragmentare ridicată şi soluri acide nefertile.

Subiectul 3:
A.1. aprilie şi august – 2p;
2. octombrie şi noiembrie – 2p.
B.1. iulie, 77 mm – 2p;
2. februarie 30 mm – 2p;
3. 10 mm – 2p.
C.1. Podişul Moldovei şi Câmpia Colinară a Moldovei – 2p; 2. climă temperat-continentală – 1p;
3. Prutul şi Nistrul – 2p;
4. stepa – 1p;
5. Chişinău şi Tiraspol – 2p;
6. viţă-de-vie şi tutun – 2p.
D.1.13 milioane t – 2p;
2. 11,3% – 2p;
3. 14,1 milioane t – 2p. E.- turismul;
– transporturile.

Leave a Reply